Om meditation & mindfulness

Mindfulness handler ikke om at kontrollere bølgerne, men om at surfe på dem.”

Alle former for meditation er døre til samme rum – det menneskelige hjerte.”

Jon Kabat-Zinn

Meditation handler ikke om at blive en anden end den du er – men gennem venlig accept at blive gode venner med den du allerede er”.

Pema Chodron

“Siddende stille. Uden at gøre noget. Foråret kommer. Og græsset gror af sig selv.”

Zen

Livet udfolder sig i en række af nuer. Hvis ikke vi er absolut nærværende i mange af disse øjeblikke, går vi ikke alene glip af det mest værdifulde i livet, men vi opdager heller ikke vores rige og dybe muligheder for vækst og forvandling.”

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness har rødder tilbage til yoga og meditative traditioner. I mere end 2500 år er mindfulness meditation i buddhismen blevet anvendt som et middel til at reducere psykologisk betinget lidelse og fremme udviklingen af positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. Men mindfulness handler ikke om religion. Det er en grundlæggende kapacitet ved den almene menneskelige bevidsthed, der ligesom andre basale færdigheder (sproglige, musikalske, matematiske etc.) kan trænes og udvikles over tid. 

Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem. Det er samtidig en åben, venlig og tålmodig indstilling, som står i skarp kontrast til den måde, hvorpå opmærksomhed og kognition normalt fungerer. Sædvanligvis giver indhold i bevidstheden anledning til automatiske processer, hvor oplevelser analyseres, bedømmes, evalueres og kategoriseres. Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem. Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der i modsætning til fysisk træning kan udvikles og forbedres livslangt. 

Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysik og mentalt tilstedeværende krop med et klart sind og et åbent hjerte, der er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre, hvilket ligger meget tæt op ad WHO’s definition på sundhed.

WHO beskriver mental sundhed som en tilstand, hvor et hvert individ realiserer sit potentiale og er i stand til at håndtere normale belastninger, kan arbejde og bidrage til samfundet eller det fællesskab, han eller hun er en del af.

International forskning gennem op til 40 år, viser at mindfulnesspraksis kan resulterer i:

-Stor selvindsigt, og kan forebygger og behandler stress.

-Indre ro, og dyb kontakt til dig selv og dine værdier.

-Forbedrer psykisk, kropsligt og følelsesmæssig space/rummelighed.

-Øger selvværd, empati, tillid, accept og medfølelsen.

-Oplevelse af samhørighed med sig selv og i helhed, og øger livsglæde.

-Større evne til at skille tingene ad og håndterer stress og angst.

Der anbefales generelt en daglig praksis på 30 minutter. Men med en kort daglig mindfulness- og meditationspraksis på ca 15 minutter viser forskning, at du vil kunne forbedre dit nærvær i livet, og dermed blive bedre til at kunne håndtere stress og de udfordrende dele af livet. Dette med større venlighed og kærlighed til dig selv, med et åbent sind og hjerte.

Med mindfulness- og meditationstræning, kan du opnå kontakt til noget fortrængt i sindet, noget psykisk og følsesmæsssigt, der måske får plads og dukker op. Det kan være godt med yderligere støtte til at møde dette, via samtaleterapi og eller kropsterapi.

Mindfulness er ikke et ”quick-fix” men en praksisform og livsværen, der kalder på en dedikeret indsats og ikke mindst stor tålmodighed og venlighed til sig selv og sin proces med træningen, samt det man støder på undervejs i sin proces.