Ole Øster Mindfulness

8 ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)


Datoer kommer senere


Ta hånd om din stress med mindfulness

Livet udfolder sig i en række af nu´er. Hvis ikke vi er absolut nærværende i mange af disse øjeblikke, går vi ikke alene glip af det mest værdifulde i livet, men vi opdager heller ikke vores rige og dybe muligheder for vækst og forvandling.”

Jon Kabat-Zinn.

 

8 ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)
med Ole Øster.

Ordet stress dækker en lang række oplevelser af, at dit liv er under pres.

Symptomer på stress rummer en meddelelse: Om at der er dele af dig selv og dit liv som ikke bliver hørt, som ikke får omsorg og opmærksomhed nok.

MBSR – mindfulness-baseret stressreduktion – er et øvelses- og træningsprogram der er målrettet det at lytte til, at forstå og at imødekomme de signaler i menneskelivet, der udløser eller kan udløse stress. Både via praktiske øvelser og teori.

Det er en træningsform der bygger på erkendelsen af opmærksomhedens, venlighedens og empatiens store betydning for det menneskelige velbefindende.

8 ugers forløbet er bygget op så det støtter deltagernes mulighed for at etablere en egen daglig praksis i nærvær og empati.

FORLØBET OG TRÆNINGSFORMEN:
MBSR er en kropsforankret metode der kultiverer og træner opmærksomhed, nærvær og kropsbevidsthed. Det er et af de få mindfulnessprogrammer der er evidensbaseret, hvilket vil sige at omfattende forskning har vist at træningen er virksom over for symptomer på stress, angst og depression.

Dette kursus drejer sig om at komme dybere og mere intenst til stede i sit liv og i sine kontakter med andre.

Dette mål bevæger man sig imod ved at træne ikke-dømmende og accepterende opmærksomhed overfor de tanker, følelser, sansninger og kropslige fornemmelser der måtte opstå fra øjeblik til øjeblik For fra denne dybere selvberoenhed at øve sig i at møde andre mennesker med større åbenhed.

Helt konkret består kurset af nærværstræning – som for eksempel guidede meditationer, stående og gående – af styrkelse af kropsbevidstheden gennem kropsscanninger, nænsom yoga og fysiske afspændingsstrategier, forskellige øvelser omkring empati og venlighed, og også af enkle kreative tilgange til det der er MBSR-forløbets essens: Hvert enkelt menneskes mulighed for at nærme sig sin egen kerne, for fra dette sted at kunne gå imod de dybe relationer til andre der giver livets meningsfylde.
UNDERVISER:

Mindfulnessunderviser er Ole Øster. Med 7 års egen meditationserfaring, 3 årig uddannelse på blandt andet Aarhus Universitet på Center for mindfulness til MBSR mindfulnesslærer samt mindfulness-instruktør og meditationsformidler i andre regi. Har 3 års undervisningserfaring  med mange mindfulnessforløb og stilhedsdage. Se i øvrigt nærmere beskrivelse på www.mindfulnessliving.dk.

UNDERVISNING OG HJEMMEARBEJDE
Undervisningen foregår i en gruppe, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel fordybelsesdag. Hertil kommer hjemmearbejde op til 30-40 minutters daglig mindfulness-træning. For at få fuldt udbytte af programmet, er det centralt at man er motiveret til at gennemføre forløbet, og at man sætter tid af til at lave hjemmearbejdet.

Inden forløbets opstart fremsender deltagerne deres motivation for deltagelse ganske kort, og der tages om nødvendigt en individuel introsamtale med hver enkelt deltager. Der vil være opfølgning, støtte og vejledning efter behov under hele forløbet.

KURSUSPRIS OG TILMELDING:

Kurset koster 2850 kr.
Prisen inkluderer fordybelsesdag, kursusmateriale og lydfiler med guidede meditationer.
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse. Tilmeldingen er bindende og gyldig ved betaling.

Tilmelding. Du kan tilmelde dig på tlf: 21707578 via opkald eller sms, eller sende en mail til ostermadsen@gmail.com.

Datoer for aktuelle kurser findes under begivenheder på Facebook på siden Ole Øster Mindfulness, eller på forsiden på hjemmesiden www.mindfulnessliving.dk

Kontaktinfo
Certificeret Mindfulnesslærer Ole Øster

Mobil: 21 70 75 78
Mail ostermadsen@gmail.com

Praktiske oplysninger
Undervisningen finder sted i Student House 111, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg. I kursuslokalet på 1.sal mod nord. Adgang via trappen mod nord. Studenterhuset ligger lige overfor Friskolen i Viborg.

Der vil være yogaunderlag og tæpper til alle i lokalet.

Tidspunkter kommer senere.

 

© 2024 Ole Øster Mindfulness

Theme by Anders Norén