Ole Øster Mindfulness

I 2018

Besøg Ole Øster Mindfulness på Facebook og få information om aktuelle og kommende kurser

GRATIS WORKSHOP I MEDITATION OG MINDFULNESS

DATO KOMMER SENERE 

GRATIS WORKSHOP I MEDITATION OG MINDFULNESS.

Datoer for aktuelle workshop og informationsmøder findes under begivenheder på facebooksiden Ole Øster Mindfulness eller på forsiden på hjemmesiden www.mindfulnessliving.dk

Der afholdes løbende workshop og informationsmøder om Meditation & Mindfulness, herunder de evidens-og forsknings-baserede 8-ugers MBSR- forløb.

Det er til dig som overvejer at starte på et 8-ugers MBSR forløb (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) eller et Mindfulnessforløb i naturen og har brug for at få mere af vide om form og indhold. Det kan også være til dig som er nysgerrig på at finde ud af, hvad forskellen er på et traditionelt mindfulnessforløb og på et 8-ugers evidens- og forskningsbaseret MBSR forløb. Eller bare er nysgerrig på Meditation & Mindfulness.

Begivenhederne afholdes i Student House 111, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg. I kursuslokalet på 1.sal mod nord. Adgang via trappen mod nord. Studenterhuset ligger lige overfor Friskolen i Viborg.

Møderne varer typisk 2 timer og ligger i tidsrummet 19-21.

Du kan tilmelde dig på tlf: 21707578 via opkald eller sms, eller sende en mail til ostermadsen@gmail.com.

Jeg arbejder professionelt med Meditation & Mindfulness herunder MBSR, som er evidens-og forskningsbaserede forløb, der blev grundlagt at Jon Kabat-Zinn tilbage i 1979. Underviser på forløbene er Mindfulness-lærer Ole Øster. Læs mere her om profil og baggrund http://www.mindfulnessliving.dk/om-ole-oester/ samt om MBSR og mindfulness her http://www.mindfulnessliving.dk/om-meditation-og-mindfulness/ .

MBSR-forløb

MBSR har sine rødder i buddhismen, hvor man i over 2500 år har praktiseret mindfulness uden at stille spørgsmålstegn til hvordan og hvorfor det virker. Det har været og er fortsat en integreret del af livet for mange i Asien, som finder det ligeså naturligt, som vi vesterlændinge har det med tandbørstning, dagligt bad, lave mad, etc.. Det er en måde at kultivere og arbejde med sindet på, en måde at skabe balance og nærvær på, og en måde at være i livet på, som har en afsmittende positiv effekt på os selv, vores forhold til os selv og ikke mindst i forhold til vores relationer og den måde vi lader os påvirke på. Det er at gå fra “gøren-modus” til “væren-modus” at gå fra doing mode til being mode.

Den gode nyhed er, at vi besidder alle denne kapacitet og mulighed for at arbejde med vores sind og krop, på en måde, hvor vi kan være mere fuldt til stede, ikke- dømmende, ikke-analyserende og mere accepterende overfor det liv vi har. Dette kan trænes igennem regelmæssig mindfulnesspraksis, som kan læres på vore MBSR forløb.

Disse evidens- og forskningsbaserede forløb fører til øget nærvær, fokuseret opmærksomhed, mental klarhed, forbedret evne til at prioritere, større livskvalitet, samt mindsket psykologisk betinget stress og en generel forbedring af de kognitive evner.

Det er et virksomt forløb, som både en helbredende og en forebyggende intervention over for stress, angst, mild depression og kroniske smerter. Samtidig er det et professionelt mentaltrænings- og selvledelsesforløb der henvender sig til både medarbejdere og ledere, som ønsker større nærvær, forbedret helbredsrelateret livskvalitet og bedre udnyttelse af hjernens kapacitet.

MBSR forløbet strækker sig over 8 uger med ugentlige sessioner af 2,5 timers varighed samt en heldagsfordybelse i forløbets 6. uge.

MBSR forløbet er gruppebaseret og det kræver ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage. Deltagerne skal være motiveret for at lave det daglige hjemmearbejde på ca 30 min hver dag igennem forløbet, samt have en intention om at deltage i den ugentlige undervisning.


8 UGERS FORLØB I MINDFULNESS-BASERET STRESSREDUKTION (MBSR)

DATOER KOMMER SENERE


TA HÅND OM DIN STRESS MED MINDFULNESS

Livet udfolder sig i en række af nu´er. Hvis ikke vi er absolut nærværende i mange af disse øjeblikke, går vi ikke alene glip af det mest værdifulde i livet, men vi opdager heller ikke vores rige og dybe muligheder for vækst og forvandling.”

Jon Kabat-Zinn.

8 ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)
med Ole Øster.

Ordet stress dækker en lang række oplevelser af, at dit liv er under pres.

Symptomer på stress rummer en meddelelse: Om at der er dele af dig selv og dit liv som ikke bliver hørt, som ikke får omsorg og opmærksomhed nok.

MBSR – mindfulness-baseret stressreduktion – er et øvelses- og træningsprogram der er målrettet det at lytte til, at forstå og at imødekomme de signaler i menneskelivet, der udløser eller kan udløse stress. Både via praktiske øvelser og teori.

Det er en træningsform der bygger på erkendelsen af opmærksomhedens, venlighedens og empatiens store betydning for det menneskelige velbefindende.

8 ugers forløbet er bygget op så det støtter deltagernes mulighed for at etablere en egen daglig praksis i nærvær og empati.

FORLØBET OG TRÆNINGSFORMEN:
MBSR er en kropsforankret metode der kultiverer og træner opmærksomhed, nærvær og kropsbevidsthed. Det er et af de få mindfulnessprogrammer der er evidensbaseret, hvilket vil sige at omfattende forskning har vist at træningen er virksom over for symptomer på stress, angst og depression.

Dette kursus drejer sig om at komme dybere og mere intenst til stede i sit liv og i sine kontakter med andre.

Dette mål bevæger man sig imod ved at træne ikke-dømmende og accepterende opmærksomhed overfor de tanker, følelser, sansninger og kropslige fornemmelser der måtte opstå fra øjeblik til øjeblik For fra denne dybere selvberoenhed at øve sig i at møde andre mennesker med større åbenhed.

Helt konkret består kurset af nærværstræning – som for eksempel guidede meditationer, stående og gående – af styrkelse af kropsbevidstheden gennem kropsscanninger, nænsom yoga og fysiske afspændingsstrategier, forskellige øvelser omkring empati og venlighed, og også af enkle kreative tilgange til det der er MBSR-forløbets essens: Hvert enkelt menneskes mulighed for at nærme sig sin egen kerne, for fra dette sted at kunne gå imod de dybe relationer til andre der giver livets meningsfylde.

UNDERVISER:

Mindfulnessunderviser er Ole Øster. Med 7 års egen meditationserfaring, 3 årig uddannelse på blandt andet Aarhus Universitet på Center for mindfulness til MBSR mindfulnesslærer samt mindfulness-instruktør og meditationsformidler i andre regi. Har 3 års undervisningserfaring  med mange mindfulnessforløb og stilhedsdage. Se i øvrigt nærmere beskrivelse på www.mindfulnessliving.dk.

UNDERVISNING OG HJEMMEARBEJDE
Undervisningen foregår i en gruppe, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel fordybelsesdag. Hertil kommer hjemmearbejde op til 30-40 minutters daglig mindfulness-træning. For at få fuldt udbytte af programmet, er det centralt at man er motiveret til at gennemføre forløbet, og at man sætter tid af til at lave hjemmearbejdet.

Inden forløbets opstart fremsender deltagerne deres motivation for deltagelse ganske kort, og der tages om nødvendigt en individuel introsamtale med hver enkelt deltager. Der vil være opfølgning, støtte og vejledning efter behov under hele forløbet.

KURSUSPRIS OG TILMELDING:

Kurset koster 2850 kr.
Prisen inkluderer fordybelsesdag, kursusmateriale og lydfiler med guidede meditationer.
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse. Tilmeldingen er bindende og gyldig ved betaling.

Tilmelding. Du kan tilmelde dig på tlf: 21707578 via opkald eller sms, eller sende en mail til ostermadsen@gmail.com.

Datoer for aktuelle kurser findes under begivenheder på Facebook på siden Ole Øster Mindfulness, eller på forsiden på hjemmesiden www.mindfulnessliving.dk

Kontaktinfo
Certificeret Mindfulnesslærer Ole Øster

Mobil: 21 70 75 78
Mail ostermadsen@gmail.com

Praktiske oplysninger
Undervisningen finder sted i Student House 111, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg. I kursuslokalet på 1.sal mod nord. Adgang via trappen mod nord. Studenterhuset ligger lige overfor Friskolen i Viborg.

Der vil være yogaunderlag og tæpper til alle i lokalet.

Tidspunkter kommer senere.

© 2018 Ole Øster Mindfulness

Theme by Anders Norén