Ole Øster Mindfulness

Hvad er MBSR og Mindfulness?

HVAD ER MBSR OG MINDFULNESS?

Mindfulness handler om at være fuldt tilstede, hvor du er – lige nu – fra øjeblik til øjeblik. Det er en mental tilstand, der handler om tilstedeværelse med bevidst nærvær og fuld opmærksomhed. At være nærværende og at være tilstede i nuet er en naturlig evne, som vi alle er i besiddelse af, og som vi alle oplever i glimt, men det er en evne som ofte sløves, hvorfor mange ikke oplever livets fulde potentiale og vores egne indsigter og stærke ressourcer.

Gennem mindfulness meditation er det muligt at træne og forfine evnen til at være nærværende og opmærksom, hvilket gør det lettere at rumme og håndtere hverdagens udfordringer.

Mindfulness giver dig mulighed for at opleve at livet udfolder sig lige nu, frem for at lade sig fange i fortidens hændelser eller fremtidens bekymringer.

Baggrund
Mindfulness har sine rødder i buddhisme, men er tilpasset vestlige behov og er nu en ikke-religiøs metode, der har været genstand for omfattende forskning siden 1979. Professor of Medicin ved University of Massachusetts Medical Center Jon Kabat-zinn udviklede MBSR-programmet (Mindfulness Based Stress Reduction), og det har været anvendt med slående resultater til mennesker med diverse lidelser som fx stress, depression, angst, kroniske smerter mm.

Forskningen viser, at programmet giver en vedvarende symptomreduktion og har dybdegående positiv effekt på deltagernes holdning, adfærd og selvopfattelse.

I dag er metoden en anerkendt og verdensomspændende metode, som nu i lige så høj grad anvendes af mennesker uden fysiske eller psykiske symptomer, men som bare ønsker at leve livet mere fuldt.

International forskning gennem op til 40 år, viser at mindfulnesspraksis kan resulterer i:

-Stor selvindsigt, og kan forebygger og behandler stress.

-Indre ro, og dyb kontakt til dig selv og dine værdier.

-Forbedrer psykisk, kropsligt og følelsesmæssig space/rummelighed.

-Øger selvværd, empati, tillid, accept og medfølelsen.

-Oplevelse af samhørighed med sig selv og i helhed, og øger livsglæde.

-Større evne til at skille tingene ad og håndterer stress og angst.

Der anbefales generelt en daglig praksis på 30 minutter. Men med en kort daglig mindfulness- og meditationspraksis på ca 15 minutter viser forskning, at du vil kunne forbedre dit nærvær i livet, og dermed blive bedre til at kunne håndtere stress og de udfordrende dele af livet. Dette med større venlighed og kærlighed til dig selv, med et åbent sind og hjerte.

Med mindfulness- og meditationstræning, kan du opnå kontakt til noget fortrængt i sindet, noget psykisk og følsesmæsssigt, der måske får plads og dukker op. Det kan være godt med yderligere støtte til at møde dette, via samtaleterapi og eller kropsterapi.

 .

© 2024 Ole Øster Mindfulness

Theme by Anders Norén