Ole Øster Mindfulness

Mindfulness og forskning

Forskningen bag mindfulness meditation og MBSR-programmet er efterhånden ganske omfattende på verdensplan, og resultaterne er slående. I Danmark er lægevidenskaben ligeledes ved at få øjnene på for de mange positive resultater, og fx på Rigshospitalet i København kører der flere forskningsprojekter bl.a. med MBSR og kræftpatienter.

Følgende er et lille udsnit af nogle af de forskningsbaserede effekter mindfulness meditation har på både krop, hjerne og mentale tilstand. (Kilder: professor i medicin Jon Kabat-Zinn, neurobiolog dr. Daniel Siegel og hjerneforsker dr. Richard Davidson):

Beslutninger, kreativitet, og innovation
Mindfulness meditation styrker evnen til at træffe ”gode” beslutninger. Beslutninger træffes ofte under større eller mindre pres, hvilket giver fysiologisk kamp-flugt-reaktion, dvs. at mange beslutninger bliver taget på baggrund af følelser af frygt (ubevidst), hvilket giver tunnelsyn. Med mindfulness træner vi evnen til at stoppe op, komme tilstede i nuet og på den måde få mulighed for at træffe beslutning på baggrund af det, der faktisk er, frem for på baggrund af det snævre og forestillede ”frygt-billede”.
Desuden forbedres koncentrationsevnen og samarbejdet mellem de to hjernehalvdele forbedres væsentligt, hvilket styrker evnen til kreativ og innovativ tænkning. Sidst men ikke mindst har man påvist, at hjernebarken bliver tykkere i de områder, der styrer opmærksomhed, avanceret tænkning og planlægning.

Stresshårdfør og forandringsparathed
Øget evne til at håndtere pres og kompleksitet og større forandringsparathed. Punktet for hvornår du føler pres/stress flyttes, så du generelt kan rumme mere pres. De fysiologiske effekter af meditation er stressreducerende og forebyggende. Bl.a. lappes de huller, som stresshormonet kortisol laver i hippocampus ved langtidsstress, sig selv.

Emotionel og social intelligens
Styrket emotionel og social intelligens og forbedret evne til at kommunikere og interagere. Fysiologisk stimuleres amygdala (et lille område i hjernenstindingelap, som blandt andet håndterer frygt og forsvarsreaktioner) ved meditation, hvilket styrker den emotionelle og sociale intelligens. Din evne til at afkode andres følelser og behov, nonverbalt forbedres væsentligt.

Selvindsigt og autentisitet
Mindfulness meditation er en såkaldt ’indsigts-meditation’. Når vi observerer det, der er, opdager vi mange af vores egne mønstre. Desuden trænes evnen til at rumme og være med det, der er. Møde det med åbent sind – også når det føles ubehageligt. På den måde vokser tilliden til egne ressourcer. Jo bedre du kender dig selv, og tør være med det, der er, des mere autentisk vil du fremstå.

Livsglæde
Øget livs- og arbejdsglæde – indre ro balance. Aktiviteter i højre pandelap, der styrer følelser som irritation, vrede, angst, depression og afsky, forskydes over i venstre pandelap, der styrer følelser som entusiasme, nysgerrighed, glæde og lykke. Det betyder, at du generelt bliver et gladere og mere overskudsagtigt menneske.

© 2024 Ole Øster Mindfulness

Theme by Anders Norén